Werken bij ZuidZorg, bijzonder verrassend

Disclaimer

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld, maar het is toch niet uitgesloten dat bepaalde informatie toch onjuist blijkt te zijn. Er kunnen dan ook geen enkele rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website vermeld is. ZuidZorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige informatie, noch voor schade ten gevolge van het bezoek aan en/of informatie van deze website en/of andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website.

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZuidZorg.

Databescherming
Wij respecteren de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe wij gegevens verzamelen en hoe die gegevens gebruikt worden.

Privacy
Alle persoonsgegevens die je via deze website verstrek, worden vertrouwelijk behandeld op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. Gegevens zullen nooit zonder jouw toestemming aan derden worden verstrekt. Informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens en privacy rechten staan in de Privacyverklaring ZuidZorg.pdf 

Persoonsgegevens
Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het (online) solliciteren, het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker ZuidZorg toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor het verlenen van aangevraagde informatie en diensten en voor het gebruik voor statistische doeleinden. Bij het (online) solliciteren geeft de bezoeker ZuidZorg toestemming om haar persoonlijke gegevens voor de duur van één jaar te bewaren. 

Cookies
Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies. Voor de noodzakelijke of functionele cookies verwerken wij geen persoonsgegevens. Voor het gebruik van deze cookies hoeft geen toestemming gevraagd te worden. Daarnaast maken wij gebruik van cookies voor onze wervingsdoeleinden. We willen natuurlijk graag de resultaten van onze wervingsinspanningen en arbeidsmarktcommunicatie weten en ervoor zorgen dat de vacatures die je te zien krijgt, aansluiten bij je interesse. Daarvoor verzamelen we gepersonaliseerde gegevens, waarvoor we eerst je toestemming vragen. Lees meer daarover in het Cookiebeleid.

Geschillen
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden behandeld door een bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant. 

Wijzigingen
Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van deze website ben je automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. 

ZuidZorg gebruikt cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en voor wervingsdoeleinden. Daar hebben we wel eerst jouw toestemming voor nodig. Lees meer over ons cookiebeleid.
Alleen noodzakelijke cookies