Werken bij ZuidZorg, bijzonder verrassend

Kunnen wij hierop vertrouwen?

Bij ZuidZorg vinden we het belangrijk om te laten zien waar we voor staan en wat omgangsregels zijn. Als maatschappelijk betrokken organisatie heeft ZuidZorg ook een voorbeeldfunctie. Onze omgangsregels zorgen voor duidelijkheid voor onszelf, voor onze cliënten, samenwerkingspartners en relaties. We verwachten dat het gedrag van al onze medewerkers hiermee in lijn is en dat ook andere betrokkenen zich hieraan houden. 

1. Hoe gaan we met elkaar om?
Binnen ZuidZorg vinden we integriteit belangrijk: we gaan op een eerlijke, oprechte, transparante en respectvolle manier met elkaar om. Onze omgangsregels gelden dan ook voor de samenwerking tussen medewerkers, cliënten en relaties. 

2. Aan welke regels en wetten houden we ons?
Bij ZuidZorg houden we ons aan nationale en internationale wetten en regels. We nemen geheimhouding in acht wanneer gewerkt wordt met vertrouwelijke privacygevoelige informatie. We doen er alles aan om overtredingen van de regels en misbruik tegen te gaan. 

3. Welk gedrag accepteren we zeker niet?
Ongewenst gedrag, discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie, omkoping, vernieling en diefstal accepteren we in geen enkel geval bij ZuidZorg. Bij misbruik kan dit betekenen dat we melding maken bij de politie. 

4. Welke professionele houding verwachten we? 
ZuidZorg staat voor eerlijke en betrouwbare zorg en ondersteuning. Onze medewerkers dragen op een professionele manier daaraan bij en leveren de best mogelijke zorg en ondersteuning. We hebben oog voor de behoeften en belangen van cliënten en maken geen onderscheid. 

5. Hoe kijken we naar gezondheid en duurzaamheid? 
ZuidZorg hecht waarde aan een gezonde samenleving en werkt op een manier die duurzaam is en die goed is voor de maatschappij. We vinden het belangrijk dat medewerkers gezond en vitaal zijn en dat ze in een (sociaal) veilige omgeving kunnen werken. 

6. Wat doen we bij klachten?
Bij ZuidZorg doen we er alles aan om klachten te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is. Samen zoeken we naar een oplossing en hanteren daarbij de klachtenregeling van ZuidZorg.

Deze omgangsregels zijn een samenvatting van de Gedragscode van ZuidZorg. 

 

ZuidZorg gebruikt cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en voor wervingsdoeleinden. Daar hebben we wel eerst jouw toestemming voor nodig. Lees meer over ons cookiebeleid.
Alleen noodzakelijke cookies